ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380320
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  380320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่เหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrainuae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไร่เหนือ
ตำบล :
  บัววัฒนา
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  0956309028
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  rainaue3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา อ.หนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัววัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 17:43:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ


นางจันทิรา ประสานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน