ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380321
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030147
รหัส Obec 6 หลัก :
  380321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินมะค่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nernmaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเนินมะค่า
ตำบล :
  บัววัฒนา
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  0819150380
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบัววัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:12:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า


นายนายคัมฎีศ์ ศรีธนัชโกสิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน