ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังอ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380322
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  380322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังอ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังอ่าง
ตำบล :
  บัววัฒนา
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-810910
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  wangangschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัววัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 11:04:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังอ่าง


นายพยัคฆ์ จันทพยัคฆ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน