ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380323
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  380323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับวารินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subvarin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านซับวารินทร์
ตำบล :
  บัววัฒนา
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/6/2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบัววัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11:03:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์


นายรุจิโรจน์ สุขรื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับวารินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน