ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380325
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030151
รหัส Obec 6 หลัก :
  380325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโภชน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanphot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโภชน์
ตำบล :
  บ้านโภชน์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-563233
โทรสาร :
  056563233
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2465
อีเมล์ :
  banphotschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโภชน์บัววัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโภชน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:33:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์


นายวิทยา เกษาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน