ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380326
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030152
รหัส Obec 6 หลัก :
  380326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกคงสมโภชน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokkhongsomphotschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกคงสมโภชน์
ตำบล :
  บ้านโภชน์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  0956345487
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโภชน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:09:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์


ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน