ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380327
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030153
รหัส Obec 6 หลัก :
  380327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansubchomphoo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านซับชมภู
ตำบล :
  บ้านโภชน์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056760225
โทรสาร :
  056760225
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  subchomphoo@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโภชน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับชมภู


นางอรชา เขียวมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน