ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380329
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  380329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nernsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเนินสวรรค์
ตำบล :
  บ้านโภชน์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-760144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโภชน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:48:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์


นายสฤษดิ์ ปิจจะโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน