ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380330
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030156
รหัส Obec 6 หลัก :
  380330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansubdia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านซับเดื่อ
ตำบล :
  บ้านโภชน์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  083-2700875
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2519
อีเมล์ :
  67030156@obecmail.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโภชน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:19:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ


นางอธิติยา เขียวสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน