ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพชรละคร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380331
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030157
รหัส Obec 6 หลัก :
  380331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพชรละคร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phetlakron School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเนินมะค่า
ตำบล :
  เพชรละคร
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-927668
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:31:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพชรละคร


นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน