ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380332
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030158
รหัส Obec 6 หลัก :
  380332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านท่าเสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanthasao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  เพชรละคร
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-927051
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2503
อีเมล์ :
  Banthasaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15:37:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา


นางสมนึก นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน