ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเกษ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380333
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030159
รหัส Obec 6 หลัก :
  380333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระเกษ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaket School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสระเกษ
ตำบล :
  เพชรละคร
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/02/2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กองทูลเพชรละคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 11:06:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระเกษ


นายสมชาย ถาวรผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน