ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินคนธา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380334
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030129
รหัส Obec 6 หลัก :
  380334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินคนธา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannurnkonta school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเนินคนธา
ตำบล :
  ท่าแดง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแดง-วังท่าดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินคนธา


นายเสริมศักดิ์ หินสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน