ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380336
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030161
รหัส Obec 6 หลัก :
  380336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับตะเคียนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subtakiantong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านซับตะเคียนทอง
ตำบล :
  เพชรละคร
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  subta2013@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กองทูลเพชรละคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรละคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15:47:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง


นายสุเมธ จงใจมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน