ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380441
รหัส Smis 8 หลัก :
  67020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  380441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านศรีสะอาด
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  056-703057
โทรสาร :
  056703057
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลเดี่ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)


นายสุมิตร ฤาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)