ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380483
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  380483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbungsamphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านชุมชนบ้านซับสมอทอด(เกาะแก้ว)
ตำบล :
  ซับสมอทอด
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-731283
โทรสาร :
  056741283
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2500
อีเมล์ :
  bungsamphan_sch@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลซับสมอทอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 16:23:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน