ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380484
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030201
รหัส Obec 6 หลัก :
  380484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรัพย์เกษตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subkaset
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านทรัพย์เกษตร
ตำบล :
  บึงสามพัน
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-732739
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงสามพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:15:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร


นายเดชา กลมเกลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน