ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแจง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380487
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030225
รหัส Obec 6 หลัก :
  380487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแจง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongchaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองแจง
ตำบล :
  หนองแจง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-926321
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิ.ย.2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแจง


นายสืบพงษ์ น้อยวัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน