ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380488
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030226
รหัส Obec 6 หลัก :
  380488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Hnongchumsang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองชุมแสง
ตำบล :
  หนองแจง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-563232
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2506
อีเมล์ :
  ps_naiyana@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12:09:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง


นายศักรภพ นิพนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน