ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380490
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030223
รหัส Obec 6 หลัก :
  380490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาเจริญธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhaocharerntham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านลำพื้นทอง
ตำบล :
  หนองแจง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-760203
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  Watkhaowk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09:35:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม


นายสมเกตุ ศรีพลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน