ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380492
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030222
รหัส Obec 6 หลัก :
  380492
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongtakor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังหูดิน
ตำบล :
  หนองแจง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26112521
อีเมล์ :
  klongtaklo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแจง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:05:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ


นายชูชาติ ทองเย้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน