ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380493
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030197
รหัส Obec 6 หลัก :
  380493
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกรุดหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takudhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตะกรุดหิน
ตำบล :
  ซับสมอทอด
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67060
โทรศัพท์ :
  056-760209
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2522
อีเมล์ :
  nakganok@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมอทอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:36:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน


นางณัชชา สืบสุยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน