ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราหุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380494
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030202
รหัส Obec 6 หลัก :
  380494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราหุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrahul school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านราหุล
ตำบล :
  บึงสามพัน
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-731057
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2483
อีเมล์ :
  schoolbanrahul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงสามพัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราหุล


นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน