ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380495
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030214
รหัส Obec 6 หลัก :
  380495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srimongkhol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านศรีมงคล
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-928288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  pbn67030214@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:48:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีมงคล


นายผจญ ขันธะสุโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน