ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนมเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380496
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030215
รหัส Obec 6 หลัก :
  380496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพนมเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banphanomphet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพนมเพชร
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  0935074131
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  -tanitmk007@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พช.เขต3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพนมเพชร


นายคงศักดิ์ ขานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน