ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380500
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030218
รหัส Obec 6 หลัก :
  380500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางสาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangsaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านยางสาว
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-760204
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  aranya_1820@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พช.เขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2561 เวลา 15:14:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางสาว


นายวันชาติ ลอเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน