ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380501
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030210
รหัส Obec 6 หลัก :
  380501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านวังพิกุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanwangpikul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวังพิกุล
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67230
โทรศัพท์ :
  056-757014
โทรสาร :
  056-757014
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2510
อีเมล์ :
  chwang_009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09:13:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล


นายวิบูลย์ ช้างอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน