ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380502
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030211
รหัส Obec 6 หลัก :
  380502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งบุญเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongbooncharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโป่งบุญเจริญ
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-757017
โทรสาร :
  056-757017
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/6/2513
อีเมล์ :
  pongwang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13:03:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ


นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน