ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380505
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030208
รหัส Obec 6 หลัก :
  380505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannuensombun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองขาม
ตำบล :
  วังพิกุล
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังพิกุล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์


นายนรินทร์ เรื่องน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน