ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380507
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  380507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลำตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lamtakrow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลำตะคร้อ
ตำบล :
  กันจุ
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-926056
โทรสาร :
  056-926056
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  lamtakrow@hunsa.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันจุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:51:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ


นายชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน