ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380510
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030188
รหัส Obec 6 หลัก :
  380510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongplung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองพลวง
ตำบล :
  กันจุ
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-928434
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กันจุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2560 เวลา 16:37:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพลวง


นายวุฒิพงษ์ โกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน