ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380512
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030220
รหัส Obec 6 หลัก :
  380512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sakeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสระแก้ว
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  0885780233
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2521
อีเมล์ :
  sakeawschool.pbn3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กันจุ-สระแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:51:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระแก้ว


นายสมศักดิ์ ดีแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน