ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังไลย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380514
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030221
รหัส Obec 6 หลัก :
  380514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังไลย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wanglai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังไลย์
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-760174
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2524
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:48:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังไลย์


นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไลย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน