ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380516
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030205
รหัส Obec 6 หลัก :
  380516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพญาวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phayawang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านพญาวัง
ตำบล :
  พญาวัง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056029735
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พญาวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 17:19:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพญาวัง


นายเฉลียว ซาทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน