ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380517
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030206
รหัส Obec 6 หลัก :
  380517
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansabsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านซับสามัคคี
ตำบล :
  พญาวัง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พญาวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 เวลา 20:24:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับสามัคคี


นายวันชนะ พิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน