ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380518
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030207
รหัส Obec 6 หลัก :
  380518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับสำราญใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  subsamrantai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านซับสำราญใต้
ตำบล :
  พญาวัง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  0877352429
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  subsamrantaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พญาวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2560 เวลา 09:02:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับสำราญใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสำราญใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน