ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380519
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030203
รหัส Obec 6 หลัก :
  380519
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังปลาใน
ตำบล :
  พญาวัง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-732245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 11:06:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังปลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน