ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380520
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030204
รหัส Obec 6 หลัก :
  380520
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับสำราญเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansubsamrannear school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านซับสำราญเหนือ
ตำบล :
  พญาวัง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-760253
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  subsamrannear@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุล ศรีมงคล พญาวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พญาวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน