ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380521
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  380521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Submaidaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านซับไม้แดง
ตำบล :
  ซับไม้แดง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  0862108973
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2509
อีเมล์ :
  ps092501@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ซับไม้แดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12:54:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง


นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน