ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380524
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030198
รหัส Obec 6 หลัก :
  380524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินดาดน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhindadnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหินดาดน้อย
ตำบล :
  ซับสมอทอด
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-731936
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  rampeung_k@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับสมอทอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:40:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย


นายประสาน มั่นฟัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาดน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน