ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380525
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030194
รหัส Obec 6 หลัก :
  380525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับสมพงษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  supsompong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านซับสมพงษ์
ตำบล :
  ซับไม้แดง
อำเภอ :
  บึงสามพัน
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67160
โทรศัพท์ :
  056-726139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พช3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ซับไม้แดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:02:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับสมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมพงษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน