ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงหลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380562
รหัส Smis 8 หลัก :
  67010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  380562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงหลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonglong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงหลง
ตำบล :
  ท้ายดง
อำเภอ :
  วังโป่ง
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67240
โทรศัพท์ :
  056-616701
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กรกฎาคม 2546
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:51:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงหลง


นายสมเกียรติ ศรีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหลง
089-2719465