ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380579
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  380579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพชรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phetpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-711453
โทรสาร :
  056722208
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2444
อีเมล์ :
  phetschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพชรบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14:50:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม


นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน