ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380582
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  380582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUANKULARBWITTAYALAI PHETCHABUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านท่าพล
ตำบล :
  ท่าพล
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67250
โทรศัพท์ :
  056-564488
โทรสาร :
  056564489
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  www.skpbn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14:54:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์


นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน