ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเนินพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380583
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  380583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เนินพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nernpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  บ้านโคก
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-752290
โทรสาร :
  056752289
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  admin@npks.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมือง-ชนแดน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 10:53:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเนินพิทยาคม


นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน