ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380584
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  380584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพชรบูรณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Petchabunwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านน้ำร้อน
ตำบล :
  น้ำร้อน
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-751149
โทรสาร :
  056751149
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  petchabunwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำร้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา


นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน