ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัชรพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380585
รหัส Smis 8 หลัก :
  67012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  380585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัชรพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Patcharapittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านบง
ตำบล :
  นาป่า
อำเภอ :
  เมืองเพชรบูรณ์
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67000
โทรศัพท์ :
  056-740177
โทรสาร :
  056740176
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มีนาคม 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาป่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:22:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัชรพิทยาคม


นางสาวณฐมน คุณเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน