ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380590
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  380590
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หล่มสักวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lomsakwittayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน15
ตำบล :
  หล่มสัก
อำเภอ :
  หล่มสัก
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67110
โทรศัพท์ :
  056-701755
โทรสาร :
  056701140
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หล่มสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม


นายประทิน เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน