ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380592
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  380592
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาเมืองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phamuangwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองไขว่
ตำบล :
  หนองไขว่
อำเภอ :
  หล่มสัก
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67110
โทรศัพท์ :
  056912095
โทรสาร :
  056912094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/02/2522
อีเมล์ :
  phamuang2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไขว่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:50:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม


นายภูพัฒน์ ไกรลาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน