ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380593
รหัส Smis 8 หลัก :
  67022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  380593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองกลางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองดินดำ
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  หล่มสัก
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  ุ6711
โทรศัพท์ :
  056-910212
โทรสาร :
  056-910212
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  mkw25ถึ@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหล่มสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:12:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม


นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]